VBOSS18: CHÀO MỪNG TIỀN THƯỞNG 20% 3,000,000VNĐ

Ngày tháng:2020-05-08Trích dẫn:/userfiles/images/20200508035429216.png
VBOSS18: CHÀO MỪNG TIỀN THƯỞNG 20% 3,000,000VNĐ
1. Khuyến mãi này có sẵn cho các thành viên mới của VBOSS18. Thành viên có thể yêu cầu CHÀO MỪNG TIỀN THƯỞNG 20% ONCE (1) chỉ trong vòng đời thành viên của họ và tiền thưởng có thể lên tới 3.000 điểm . Yêu cầu tiền nạp tối thiểu là 100 điểm để được hưởng khuyến mãi này.

2. Số tiền nạp và tiền thưởng cần phải có doanh thu gấp 15 lần trước khi rút tiền.

Ví dụ:
Tiền nạp đầu tiên: 200
Tiền thưởng: 200 x 20% = 40
Yêu cầu doanh thu: (200 + 40) x 15 = 3.600

 

*(1000VNĐ = 1 điểm)

*Chuyển Tiền Vào Ví Tín Dụng: 

Tiền Gửi : 200,000VNĐ

Tín Dụng Trò chơi : 200 điểm
4.665 Bình luận
Back To Top Sign up now