BK8 THƯỞNG SINH NHẬT!

Ngày tháng:2020-07-27Trích dẫn:
BK8 THƯỞNG SINH NHẬT!
Chi tiết khuyến mãi:

Liên hệ với Hỗ Trợ Trực Tuyến để tham gia.
Cung cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước
Sau khi xác minh thành công, dịch vụ khách hàng sẽ tiến hành cập nhật tiền thưởng vào Ví ưa thích của bạn.
Điều khoản và điều kiện:

365ca cược Thành viên cần hoàn thành 3 lần doanh thu cược trước khi chuyển hoặc rút tiền.
Khuyến mãi này chỉ có hiệu lực trong tháng sinh nhật của thành viên. Một thành viên sẽ chỉ được tham gia mỗi năm một lần.
Tiền thưởng sẽ được ghi có vào Ví đã chọn sau khi xác minh.
Tiền thưởng cần hoàn thành doanh thu trong vong ba mươi (30) ngày kể từ khi cập nhật trừ khi có quy định khác. Nếu không, tiền thắng sẽ được hủy bỏ.
Cá cược hai bên, kết quả hòa, hủy hoặc vô hiệu sẽ không tính toán doanh thu.
Khuyến mãi này không thể được sử dụng cùng với các chương trình khuyến mãi khác của BK8.
BK8 có quyền sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi và / hoặc thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi nói trên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Thành viên tham gia phải chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều khoản được đề cập ở trên cũng như tất cả các quy tắc và quy định có liên quan được nêu trên trang web của BK8.
Lưu ý tiền tệ VND quy đổi bằng 1000 đồng. Ví dụ 200 VND =200,000 đồng.
Điều khoản và điều kiện chung của BK8 được áp dụng.
Back To Top Sign up now